Khoa Tài chính ngân hàng

Tài chính ngân hàng - Một trong những kênh chủ lực tạo động lực ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế

Tài chính ngân hàng - Một trong những kênh chủ lực tạo động lực ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế

Từ trước đến giờ, ở bất cứ nhà nước nào, ngành ngân hàng cũng được giao trọng trách là giữ vai trò chủ đạo trong điều tiết hệ thống lưu thông tiền tệ. Với những đặc thù riêng có của mình, ngân hàng được đặc quyền thực hiện chức năng trung gian tiền tệ, tín dụng, thanh toán trong toàn bộ nền kinh tế.

Những tố chất cần thiết để trở thành chuyên viên Tài chính ngân hàng

Trong thời đại hiện nay, tiền tệ là điều không thể thiếu và hiện diện xuyên suốt trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt là "tiền ảo", thanh toán liên ngân hàng, thanh toán trực tuyến... Vậy thực tế, ngành tài chính ngân hàng là gì? Trở thành một chuyên viên tài chính...

Tài chính ngân hàng: Cơ hội nghề nghiệp

Học tài chính ngân hàng

Trong những năm gần đây, Tài chính Ngân hàng được xem là một trong những ngành “hot” thuộc khối ngành kinh tế, là lĩnh vực quan trọng do đó luôn luôn được Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện để phát triển. Trong năm 2013 vừa qua, ngành ngân hàng...