Tin tức chung

Tin tuyển sinh

Các hoạt động

Các thông báo

  • Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG ANPHÒNG QLĐT - TSSố: 01/TB-QLĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcLong ...

  • Thông báo nghỉ học do bão Tembin

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG ANPHÒNG QLĐT - TSSố: 41/TB-QLĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcLong ...

Văn hóa thể thao

Tin hướng nghiệp