top

HỆ THỐNG XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An - Mã Trường: DLA


TRA CỨU KẾT QUẢ HỌC TẬP TỔNG HỢP


*Lưu ý: Sinh viên cần nhập đầy đủ và chính xác MSSV

 

Vui lòng nhập MSSV để xem kết quả học tập... Tin tuyển sinh:

     1. Tuyển sinh cao học năm 2015

     2. Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015

bottom