Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2017

Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 21-7-2017, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An(DLA) đã long trọng tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2017.

Chi bộ 1 kết nạp đảng viên mới

Chi bộ 1 kết nạp đảng viên mới

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của Chi bộ 1

Chi bộ 4 kết nạp đảng viên mới

Chi bộ 4 kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 29-3-2017, Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trương Thị Hồng Nhung sinh viên lớp 15KT.

Chi bộ 1-Đảng bộ Trường DLA kết nạp 02 đảng viên mới

Chi bộ 1-Đảng bộ Trường DLA kết nạp 02 đảng viên mới

Ngày 28-11-2016, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú Lê Đình Kỳ và Nguyễn Thị Như Ý.

Chi bộ 3 kết nạp đảng viên mới

Chi bộ 3 kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng, đặc biệt là phát triển đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Chi bộ 4 kết nạp đảng viên mới

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Chi bộ 4 kết nạp đảng viên mới

Sáng ngày 31-10-2016, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Huỳnh Ngọc Phố – sinh viên lớp 13TA.