Đảng Bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Chi bộ 3 - Kết nạp đảng viên mới, thành lập Chi bộ 5

Đảng Bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Chi bộ 3 - Kết nạp đảng viên mới, thành lập Chi bộ 5

Chiều ngày 26-3-2018, Chi bộ 3 Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã long trọng tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hồ Bảo Thịnh.

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An luôn phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong sự phát triển của nhà trường

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An luôn phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong sự phát triển của nhà trường

Chi bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An chính thức được thành lập theo Quyết định số 232-QĐ/ĐUKDN ngày16/8/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Long An. Kể từ khi thành lập đến nay, Chi bộ trước đây (nay là Đảng bộ) Nhà trường

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Ngày 09-02-2018, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 về việc tổ chức Tết năm 2018.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 về việc tổ chức Tết năm 2018.

Năm 2017, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Trung ương Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nền kinh tế nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên hầu hết lĩnh vực

Chi bộ 4 kết nạp đảng viên mới

Chi bộ 4 kết nạp đảng viên mới

Sáng ngày 27-12-2017, Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã long trọng tổ chức buổi lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hữu Đức. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu

Trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Vũ Thị Việt

Trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Vũ Thị Việt

Chiều ngày 07-11-2017, tại phòng Đảng -Đoàn thể Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã long trọng diễn ra lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Vũ Thị Việt – Đảng viên chi bộ 2.