HƯỚNG NGHIỆP

  • Công nghệ thông tin (CNTT) - chìa khóa cánh cửa tương lai

    Công nghệ thông tin (CNTT) - chìa khóa cánh cửa tương lai

    Công nghệ thông tin hiện nay được xem là một ngành đa dạng, cung cấp nguồn nhân lực đồng thời đóng góp cho sự nghiệp phát triển, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Nhìn chung, công nghệ thông tin là một lĩnh vực khá rộng, bao hàm nhiều ngành...

Tư Vấn Tuyển Sinh
 
Tin Mới Nhất
 
 
 

Copyright © 2014 Phát triển: CNTT - Website: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
ĐC: Số 938, Quốc Lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3512826 - Fax: 3512825 - Email: info@daihoclongan.edu.vn .
DLA-2012-2015

©